Nastavení email klientů

Parametry pro nastavení poštovních programů (Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird a dalších podporující standardy IMAP/POP3 a SMTP)
Okamžitě můžete použít email klient na adrese https://burillion.cz/webmail

Příchozí server

Odchozí server SMTP